Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn. inżynieria materiałowa

 

PRACE NAUKOWE

JOLANTA BARANOWSKA – PNPS 596

Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznej

Szczecin 2007, cena 21,00 zł brutto

 

JOLANTA BARANOWSKA

Niskotemperaturowa obróbka powierzchniowa stali odpornej na korozję

Szczecin 2013, cena 20,00 zł brutto

  

ANNA BIEDUNKIEWICZ

Aspekty wytwarzania nanomateriałów ceramicznych typu TiC/C, TiC, TiC-SiC-C oraz Ti(C,N)-Si(C,N)-Si 3N4 metodą zol-żel

Szczecin 2009, cena 42,00 zł brutto

 

ANDRZEJ BODNAR – PNPS 595

Diagnostyka drgań samowzbudnych w systemie obrabiarka – proces skrawania

Szczecin 2006, cena 21,00 zł brutto

 

BOGUSŁAW BOROWIECKI – PNPS 576

Wybrane aspekty konstrukcji układów wlewowych w formach piaskowych

Szczecin 2005, cena 10,50 zł brutto

 

KRZYSZTOF DANILECKI

Studium modelowania i optymalizacji współpracy silnika trakcyjnego o zapłonie samoczynnym z turbosprężarkami pracującymi w układzie doładowania zakresowego

Szczecin 2012, cena 37,80 zł brutto

 

PAWEŁ GUTOWSKI – PNPS 574

Identyfikacja parametrów modeli dynamicznych układów nośnych obrabiarek

Szczecin 2003, cena 10,50 zł brutto

  

ANDRZEJ JARDZIOCH

Sterowanie elastycznymi systemami obróbkowymi z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji

Szczecin 2009, cena 21,00 zł brutto

  

WALENTY JASIŃSKI

Trwałość eksploatacyjna rur katalitycznych reformerów amoniaku

Szczecin 2009, cena 31,50 zł brutto 

  

MACIEJ LISOWSKI

Analiza wpływu parametrów geometrycznych układu dolotowego na napełnienie cylindrów silnika spalinowego i parametry jego pracy

Szczecin 2011, cena 26,25 zł brutto

 

ANNA MAJCHRZYCKA

Komfort cieplny nurka w strefie saturacji mieszaninami oddechowymi o różnych właściwościach fizycznych

Szczecin 2012, cena 73,50 zł brutto

  

JAROMIR MYSŁOWSKI

Analiza wpływu wybranych parametrów pracy silnika spalinowego na zanieczyszczenie powietrza

Szczecin 2010, cena 21,00 zł brutto

 

MIROSŁAW PAJOR – PNPS 597

Wibrostabilność skrawania wieloostrzowymi narzędziami obrotowymi

Szczecin 2006, cena 26,25 zł brutto

 

BOGDAN PIEKARSKI – PNPS 573

Odlewy ze staliwa austenitycznego w budowie pieców do nawęglana. Teoretyczne i praktyczne aspekty podwyższania trwałości

Szczecin 2003, cena 12,60 zł brutto

 

BOGDAN PIEKARSKI 

Odlewy ze stopów żarowytrzymałych w piecach do obróbki cieplnej

Szczecin 2012, cena 21,00 zł brutto

 

BARTOSZ POWAŁKA – PNPS 586

Metodyka kształtowania wibrostabilności systemu obrabiarka–proces skrawania

Szczecin 2007, cena 21,00 zł brutto

 

ZBIGNIEW SZEFNER – PNPS 588

Kształtowanie osłony gazowej łuku spawalniczego

Szczecin 2007, cena 26,25 zł brutto

 

ZENON TARTAKOWSKI

Wybrane aspekty przetwórcze i eksploatacyjne wieloskładnikowych recyklatowych kompozytów poliamidowo-polietylenowych

Szczecin 2009, cena 26,25 zł brutto

 

ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ – PNPS 592

Oddziaływanie strumienia kropel i powietrza na powierzchnię ciała stałego

Szczecin 2007, cena 21,00 zł brutto

 

STEFAN ŻMUDZKI – PNPS 546

Badania i rozwój konstrukcji silnika Stirlinga

Szczecin 2000, cena 15,75 zł brutto

 

 

SKRYPTY

 

RYSZARD BUCZKOWSKI, ANDRZEJ BANASZEK

Wybrane zagadnienia mechaniki ogólnej. Przykłady i zadania ze statyki

Szczecin 2004, cena 15,75 zł brutto

 

KRZYSZTOF CHMIELEWSKI, STEFAN BERCZYŃSKI

Statystyka matematyczna. Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu STATISTICA PL

Szczecin 2002, cena 15,75 zł brutto

 

KRZYSZTOF DANILECKI

Elektroniczne systemy wtryskowo-zapłonowe

Szczecin 2001, cena 21,00 zł brutto

 

MIECZYSŁAW KABATH, TADEUSZ KOZAK

Wybrane zagadnienia z paliw silnikowych i środków smarowych – ćwiczenia laboratoryjne

Szczecin 2007, cena 21,00 zł brutto

 

HENRYK KILAR

Naprawa układów przeniesienia napędu

Szczecin 2004, cena 10,50 zł brutto

 

HENRYK KILAR

Homologacja pojazdów samochodowych

Szczecin 2005, cena 15,75 zł brutto

 

JÓZEF KOŁTUN

Identyfikacja pojazdów samochodowych (samochody osobowe)

Szczecin 2002, cena 18,90 zł brutto

 

JÓZEF KOŁTUN, JAROMIR MYSŁOWSKI

Identyfikacja pojazdów samochodowych (samochody ciężarowe)

Szczecin 2005, cena 10,50 zł brutto

 

MACIEJ LISOWSKI

Teoria ruchu samochodu. Teoria napędu

Szczecin 2003, cena 15,75 zł brutto

 

KRZYSZTOF MARCHELEK, STEFAN BERCZYŃSKI

Drgania mechaniczne. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Szczecin 2005, cena 21,00 zł brutto

 

WALENTY PIETRUSEWICZ, WOJCIECH KWACZYŃSKI, AHMAD NAZZAL

Projektowanie uchwytów obróbkowych specjalnych

Szczecin 2004, cena 15,75 zł brutto

 

JERZY SZWABOWSKI

Elementy technicznego przygotowania produkcji

Szczecin 2003, cena 26,25 zł brutto

 

MIECZYSŁAW USTASIAK, PAWEŁ KOCHMAŃSKI

Obróbka plastyczna. Materiały pomocnicze do projektowania

Szczecin 2004, cena 11,55 zł brutto