Ochrona środowiska

 

PRACE NAUKOWE

RENATA GAMRAT 
Studia nad różnorodnością śródpolnych wysp środowiskowych w dorzeczu Iny
Szczecin 2012, cena 27,30 zł brutto

 

MAŁGORZATA HAWROT-PAW 
Biologiczna aktywność gleb zanieczyszczonych biodieslem oraz możliwości ich rekultywacji
Szczecin 2011, cena 23,10 zł brutto

 

JOANNA PODLASIŃSKA
Zróżnicowanie i chemizm osadów małych zbiorników wodnych w krajobrazie młodoglacjalnym
Szczecin 2012, cena 31,05 zł brutto

 

JAROSŁAW ZIEŃKO, ELŻBIETA SIEŃKO – PNPS 550 
Ekologiczne uwarunkowania systemów zarządzania środowiskiem przyrodniczym i metody opcji ekologicznych w projektowaniu technologicznym 
Szczecin 2000, cena 21,00 zł brutto

 

MARIA WOLENDER 

Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) obszarów chronionych zachodniego Pomorza

Studium faunistyczno-ekologiczne

Szczecin 2013, cena 25,00 zł brutto

 


SKRYPTY

 

JULIUSZ CHOJNACKI, MAŁGORZATA RACZYŃSKA

Leksykon przyrodniczo-ekologiczny

Szczecin 2006, cena 25,20 zł brutto

 

TADEUSZ GRACZYK, ŁUKASZ PISKORSKI, ROMAN SIEMIANOWSKI 
Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami z obiektów oceanotechnicznych 
Szczecin 2001, cena 29,93 zł brutto

 

EDWARD KRZYWY, ANNA IŻEWSKA

Gospodarka ściekami i osadami ściekowymi

Szczecin 2004, cena 30,45 zł brutto

 

PAWEŁ PIEŃKOWSKI, MICHAŁ KUPIEC

Zastosowanie systemów informacji geograficznej w analizie i kształtowaniu środowiska. Ćwiczenia

Szczecin 2013, cena 17,85 zł brutto