Rybactwo


PRACE NAUKOWE

ARTUR ANTOSZEK 
Charakterystyka pomiarów cech morfometrycznych storni Platichthys flesus (L., 1758) z Zatoki Gdańskiej na podstawie wymiarowania fotografii cyfrowej, z uwzględnieniem wybranych wskaźników biologicznych 

Szczecin 2011, cena 16,80 zł brutto

 

WOJCIECH BROCKI 
Odpowiedzialne rybołówstwo jako element zrównoważonego rozwoju 

Szczecin 2009, cena 26,25 zł brutto

 

WOJCIECH BROCKI 
Odpowiedzialne rybołówstwo jako element zrównoważonego rozwoju (wydanie II uzupełnione)

Szczecin 2012, cena 27,30 zł brutto

 

JOLANTA KEMPTER
Zmienność genetyczna wybranych populacji cert Vimba vimba (L.) na podstawie analizy molekularnej genu cytochromu B w aspekcie ochrony gatunku

Szczecin 2010, cena 18,90 zł brutto

 

ZBIGNIEW NEJA
Charakterystyka ichtiofauny i rybactwa w wodach Międzyodrza

Szczecin 2011, cena 24,15 zł brutto

 

BEATA WIĘCASZEK
Analiza statusu taksonomicznego dorsza Gadus morhua Linnaeus, 1758 z Morza Bałtyckiego na podstawie cech morfologicznych, biologicznych i genetycznych populacji z różnych rejonów rozsiedlenia 

Szczecin 2010, cena 26,25 zł brutto

 

SKRYPTY 

 

ANDRZEJ KOMPOWSKI, JAN HORBOWY

Wstęp do teorii optymalnych połowów

Szczecin 1997, cena 9,45 zł brutto

 

TERESA RADZIEJEWSKA, JERZY MASŁOWSKI, ADAM WOŹNICZKA, 
HALINA DWORCZAK

Oceanografia biologiczna

Szczecin 2002, cena 5,25 zł brutto

 

JERZY SZYPUŁA, KAZIMIERZ WIĘSKI, AGNIESZKA RYBCZYK

Ćwiczenia z biologii ryb z wykorzystaniem arkusza MS Excel

Szczecin 2001, cena 3,15 zł brutto

 

BEATA WIĘCASZEK, STANISŁAW KRZYKAWSKI, SŁAWOMIR KESZKA, ARTUR ANTOSZEK

Ryby w akwakulturze i akwaturystyce

Szczecin 2006, cena 37,80 zł brutto

 

BOGUSŁAWA WOLSKA-NEJA, WALDEMAR PIASECKI, 
KINGA MAZURKIEWICZ-ZAPAŁOWICZ, MARIA WOLSKA

Hydrozoologia. Część I. Bezkręgowce

Szczecin 2006, cena 22,05 zł brutto

 

INNE

 

BEATA WIĘCASZEK, ARTUR ANTOSZEK, STANISŁAW KRZYKAWSKI, 
SŁAWOMIR KESZKA

Chrzęstniki Chondrichthyes 
Charakterystyka, nazewnictwo naukowe i wielojęzyczne
Cartilaginous fishes
Scientific and multilinual nomenclature

Szczecin 2009, cena 17,85 zł brutto