Technika morska

 

PRACE NAUKOWE  

TOMASZ ABRAMOWSKI

Elementy multidyscyplinarnej optymalizacji wskaźników techniczno-ekonomicznych we wstępnym projektowaniu współbieżnym statków transportowych

Szczecin 2011, cena 29,40 zł brutto

 

WOJCIECH CHĄDZYŃSKI – PNPS 563

Elementy współczesnej metodyki projektowania obiektów pływających

Szczecin 2001, cena 14,70 zł brutto

 

LESZEK MALINOWSKI

Przewodzenie ciepła. Model hiperboliczny i relaksacyjny

Szczecin 2009, cena 15,75 zł brutto 

 

WŁODZIMIERZ ROSOCHACKI – PNPS 590

Wpływ kołysań statku na niezawodność elementów konstrukcji okrętowych

Szczecin 2006, cena 10,50 zł brutto 

 

ZBIGNIEW SEKULSKI

Wybrane problemy optymalizacji wielokryterialnej we wstępnym projektowaniu konstrukcji kadłuba statków morskich

Szczecin 2012, cena 36,75 zł brutto

  

JURIJ N. SEMENOV

Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Tom I. Zarządzanie bezpieczeństwem statków transportowych i obiektów oceanotechnicznych

Szczecin 2003, cena 26,25 zł brutto

 

JURIJ N. SEMENOV

Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Tom II. Zarządzanie ryzykiem innowacji w transporcie morskim

Szczecin 2004, cena 10,50 zł brutto

 

MACIEJ TACZAŁA – PNPS 605

Metody obliczeniowe stateczności i nośności granicznej konstrukcji kadłuba okrętowego

Szczecin 2008, cena 15,75 zł brutto

 

WOJCIECH ZEŃCZAK

Problemy projektowania siłowni okrętowych w aspekcie sytuacji energetycznej na świecie

Szczecin 2010, cena 24,15 zł brutto