Zasady tworzenia hasła:

  • stare i nowe hasło muszą się różnić
  • hasło musi składać się z minimum 9 znaków
  • hasło powinno spełniać przynajmniej 3 z następujących warunków:
    • zawierać małe litery,
    • duże litery,
    • znaki zpecjalne (takie jak: !@#$%^&*)
    • lub cyfry
  • znaki nie mogą się powtarzać po sobie np. aa 111