Aktualności

Baltic University Programme: „Zrównoważona” ankieta dla studenta i doktoranta 24.11.2021 08:57

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny należy do sieci Baltic University Programme skupiającej uczelnie regionu bałtyckiego współpracujące w obszarze zrównoważonego rozwoju i umiędzynarodowienia.

Współpraca w ramach sieci, przynosząca wiele korzyści studentom i pracownikom zrzeszonych uczelni dopasowywana jest do aktualnej sytuacji i  potrzeb zgłaszanych przez uczelnie.

Dlatego też w imieniu BUP prosimy studentów i doktorantów o wypełnienie anonimowej ankiety nt. zrównoważonego rozwoju: