Aktualności

Czasopisma ELSEVIER'a - zmiany na liście 04.06.2019 10:57

Ostatnio została podpisana nowa umowa licencyjna na udostępnianie czasopism i książek wydawcy Elsevier na lata 2019-2021.

Z dotychczas dostępnych czasopism ubywa 221 tytułów – ich lista znajduje się w  Wykazie czasopism objętych umową licencyjną Elsevier 2019-2021 w dodatkowym arkuszu "poza licencją".

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje także pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych oraz Gold Open Access Elsevier. Program zostanie uruchomiony w czerwcu 2019 i wtedy zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.