Aktualności

Enea Operator nawiąże współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie 07.08.2019 12:09

9 sierpnia br. (piątek) zostanie podpisana umowa ramowa pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Eneą Operator na realizację prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych.

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej ZUT (Kazimierza Pułaskiego 10).
Wezmą w nim udział dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT – rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dr hab. Wojciech Drożdż, prof.US – wiceprezes ds. Innowacji i Logistyki Enea Operator.


Podpisana umowa umożliwi realizację prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych w zakresie:


    • rozwoju sieci elektroenergetycznych,
    • eksploatacji sieci elektroenergetycznych,
    • niezawodności systemu i jakości energii elektrycznej,
    • przyłączania nowych źródeł energii, w szczególności źródeł odnawialnych,
    • optymalizacji istniejących procesów i systemów,
    • doboru oraz weryfikacji rozwiązań technicznych,
    • systemów pomiarowych,
    • monitorowania i sterowania pracą sieci,
    • systemów informatycznych i teleinformatycznych,
    • standardów i wymagań technicznych,
    • elektromobilności.


Dla naszej uczelni jest to kolejny, bardzo ważny krok w kierunku ścisłej współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym. Tacy partnerzy jak Enea Operator umożliwiają bardziej dynamiczny rozwój badań w obszarach kluczowych dla rozwoju państwa. Cieszy nas fakt, że operator systemu elektroenergetycznego w województwie zachodniopomorskim zidentyfikował i docenił potencjał Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Liczymy na to, że uporządkowana umową, forma współpracy rozszerzy obszary przenikania innowacji z sektora badań naukowych do gospodarki opartej na wiedzy. – powiedział dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT – rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Za realizację umowy ze strony ZUT-u odpowiada Wydział Elektryczny, który jest nowoczesną
jednostką naukowo - dydaktyczną z ponad 70 - letnim doświadczeniem w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań naukowych. Jednostka kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki Polski i Unii Europejskiej w ścisłym powiązaniu z badaniami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.