Aktualności

ERASMUS: NABÓR NA PRAKTYKI 2020/2021 03.01.2020 12:24

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2020/2021 (Program Erasmus+).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce Program Erasmus+ dla studentów – praktyka.
Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15) w terminie do 28 lutego 2020 roku.