Aktualności

II edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT 06.11.2018 14:22

Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać pracownicy, doktoranci oraz studenci naszej uczelni.

Wnioski  należy złożyć do dnia 30 listopada 2018 roku.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania stypendiów zawarte są w Uchwale nr 13 Senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2009 roku, Zarządzeniu Rektora ZUT nr 67 z dnia 17 marca 2009 roku oraz Zarządzeniu Rektora ZUT nr 32 z dnia 12 maja 2017 roku.

Lista osób, które otrzymały stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej uczelni. Indywidualne decyzje zostaną przekazane do dziekanatów oraz przez kancelarię uczelni.

Materiały do pobrania:

Kontakt:

Agnieszka Lochman

Z-ca kwestora ds. księgowości, pok.113 ( I piętro)

Al. Piastów 18, 70-310 Szczecin

tel. 91 449 49 09

e-mail:Agnieszka.Lochman@zut.edu.pl