Aktualności

IX edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego 12.03.2020 09:42

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił IX edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Regulamin Konkursu ustalony przez Komisję Nadzoru Finansowego przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Nadsyłanie prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w 2019 r., trwa do 17 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu.