Aktualności

Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin 08.06.2020 11:19

O Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyjętym Zarządzeniem Nr 418/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową. Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina za najlepszą pracę naukową jest promowanie innowacyjnych prac związanych ze Strategia Rozwoju Szczecina, a w szczególności:

  • wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta,
  • promowanie oryginalnych prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta,
  • inspirowanie  młodych i kreatywnych osób, które mogą mieć rzeczywisty wpływ na rozwój regionu miasta.

Prace na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę naukową", w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1.
W zakresie prac naukowych kierunków architektonicznych prace należy składać osobiście bądź też za pośrednictwem uczelni z dopiskiem " Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę naukową", sekretariacie Biura Architekta Miasta , pl. Armii Krajowej 1.

Nabór wniosków będzie trwał od 01 do 31 lipca 2020 r.
Wszelkie niezbędne i aktualne informacje oraz materiały dotyczące Nagród można uzyskać:

stypendia.szczecin.eu

www.facebook.com/akademicki.szczecin