Aktualności

Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki 23.03.2022 14:13

Główny Urząd Statystyczny uruchomił kolejną edycję Konkursu Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Celem konkursu jest wyłonienie Autorów najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki obronione na wyższych uczelniach publicznych w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały pozytywną ocenę.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2022 r. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie Konkursu oraz na stronie Konkursu.