Aktualności

List otwarty części członków społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej 29.08.2019 13:41

LIST OTWARTY
Członkowie Społeczności Akademickiej Politechniki Opolskiej stajemy dzisiaj razem, połączeni ideą przeciwstawienia się szerzenia klimatu zła w naszej Uczelni.
Nie akceptujemy tego, aby w relacjach pracowniczych dominowała agresja, zastraszanie, przemoc psychiczna i rozległa manipulacja.
Nie godziliśmy się i nie popieraliśmy nigdy organizowanych z dużym rozmysłem cyklu inwigilacyjnych wydarzeń, grupy osób związanych z Uczelnią, jakich byliśmy świadkami przez ostatnie półtora roku, których finałem stała się tragiczna śmierć JM Rektora prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa.
Niestety nasza postawa okazała się niewystarczająca, zabrakło siły wsparcia, społecznej wrażliwości. Wielu pozostało biernych wobec podsycanego stale konfliktu oraz licznych bezkarnych zachowań jego twórców.
Zostaliśmy opuszczeni w dobrym, m.in. przez gremia decyzyjne. To najbardziej boli. Nasze liczne apele o zażegnanie i rozwiązanie mediacyjne konfliktu pozostawały bez szerszego echa.
Co będzie dalszą konsekwencją tych wydarzeń? Obawiamy się kolejnych aktów agresji i różnych działań manipulacyjnych.
Oczekujemy potępienia takich zachowań, zmierzających do szerzenia nienawiści, zastraszania i poniżania, zadawania tortury psychicznych wielu osobom; rzucania przysłowiowymi kamieniami. Niszczenia w sposób konsekwentny i zaplanowany dobrego imienia naszej uczelnianej wspólnoty.
Przemoc i pogarda nie mogą zostać nigdy zaakceptowane.
Na Uczelni rozpoczął się czas pamięci, który wymaga od nas wszystkich oczyszczenia środowiska ze złych praktyk. Potrzebujemy odbudowy wspólnoty dobra i przywrócenia szacunku do siebie.
Tylko w mocy pozytywnej siły duchowej, możemy podjąć starania, abyśmy nie popełnili już nigdy błędu przyzwyczajenia się do budowania świata zła. Wszyscy potrzebujemy dzisiaj oczyszczenia się z własnego egoizmu, uleczenia z obojętności, odczytania sensu wartości.
To co rani i zabija nigdy nie prowadzi do prawdy o drugim człowieku.
Życzmy sobie zdolności odbudowy empatycznej sfery relacji etyczno-moralnych naszej wspólnoty, odczytania głębokiego przesłania z tej niepojętej tragedii.
Część Członków Społeczności Akademickiej Politechniki Opolskiej, połączonych ideą przeciwstawienia się szerzenia klimatu zła.

Opole, 17 sierpnia 2019 r. w miesiąc po tragicznej śmierci JM Rektora Politechniki Opolskiej.

Do wiadomości: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Opolski, Prezydent miasta Opola, Przedstawiciele Partii Politycznych, Uczelnie Wyższe, Społeczności Akademickie Opola, Media.