Aktualności

Międzynarodowe Konferencje, sierpień 2022, Burgas, Bułgaria 05.05.2022 11:11

Komitet Organizacyjny zatwierdził przeprowadzenie następujących konferencji naukowych w 2022 r.

W przypadku COVID-19 wielu naukowców może napotkać trudności w podróży. W związku z tym Komitet Organizacyjny umożliwia uczestnikom zmianę rodzaju prezentacji (ustna, plakatowa lub internetowa) do 30 dni przed faktyczną datą konferencji. 

Uczestnicy online mogą prezentować prezentacje ustne i plakaty; otrzymają wszystkie materiały drukowane (program, certyfikat itp.) z wydarzenia i opublikują swoje referaty. Nie ma ograniczeń co do liczby dozwolonych zmian w typie prezentacji.