Aktualności

Nabór wniosków o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin 27.01.2020 09:58

Program zakłada wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, a sama działalność powinna wpływać na rozwój Szczecina i regionu oraz wpisywać się w strategię Rozwoju Szczecina 2025.

O stypendium Prezydenta Miasta Szczecin mogą ubiegać się doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie  w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Wniosek o stypendium naukowe kandydaci na stypendystów winni składać w: Urzędzie Miasta Szczecin w Biurze Prezydenta Miasta Szczecin al. Armii Krajowej 1 (I piętro, pokój 168) w dniach 17.02. - 10.03.2020 r. (do godz. 15:00).