Aktualności

Najzdolniejsi studenci ZUT otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki 05.04.2022 11:05

Zajmują wysokie miejsca w konkursach, publikują wyniki prac badawczych w czasopismach specjalistycznych, udzielają się w projektach oraz kołach naukowych. Swoje pomysły prezentują na konferencjach międzynarodowych. Siedmioro najzdolniejszych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022.

 

Stypendia przyznano 432 osobom. Kandydatury studentów z całej Polski oceniał zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do resortu nauki w tej sprawie wpłynęły 944 wnioski. Laureaci otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 432 stypendiów, z czego: 372 za osiągnięcia naukowe, 22 za osiągniecia sportowe, 20 za osiągniecia artystyczne i 18 za osiągniecia mieszane (naukowo-artystyczne lub -sportowe).

Stypendia otrzymali studenci zgłoszeni przez rektora ZUT: Tomasz Borowski, Bartosz Paradowski, Andrii Shekhovtsov, Dawid Sołoducha, Kamila Splinter, Konrad Walkowiak, Jakub Więckowski.

 

Stypendyści ZUT

 

Tomasz Waldemar Borowski studiuje na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT inżynierię chemiczną i procesową. Obecnie jest na drugim roku studiów magisterskich. Uzyskał grant w ramach programu „Najlepsi z najlepszych 4.0”. Tomasz Borowski badał wpływ pola elektromagnetycznego na wybrane procesy inżynierii chemicznej oraz inżynierii bioprocesowej. Wyniki swoich badań zaprezentował podczas czterech międzynarodowych konferencji naukowych. Na swoim koncie ma kilka publikacji w czasopismach specjalistycznych m.in. Chemical Engineering Journal, Chemical and Process Engineering oraz Polish Journal of Chemial Technology. Jest członkiem koła naukowego „Inżynier”.

Bartosz Jan Paradowski to student drugiego roku informatyki (studia S2 na Wydziale Informatyki ZUT). Brał czynny udział w konferencji 25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering System. Jest autorem pięciu publikacji m.in. w czasopiśmie JCR pt. "Similarity Analysis of Methods for Objective Determination of Weights in Multi-Criteria Decision Support Systems". Jest członkiem koła naukowego „Machine Learning Group”.

Andrii Shekhovtsov studiuje informatykę na Wydziale Informatyki ZUT (2 rok S2). Otrzymał wyróżnienie za najlepszy warsztat inżynierski w konkursie „Superstar 4 Science 2021” pod patronatem IEEE oraz GovTech Polska, oraz Best Paper Award Symmetry. Na co dzień udziela się
w kole naukowym „Machine Learning Group”.

Dawid Bartosz Sołoducha to student inżynierii chemicznej i procesowej (2 rok, S2, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT). Członek studenckiego koła naukowego „Inżynier". Uzyskał grant w ramach programu „Najlepsi z najlepszych 4.0”. Wspólnie z Tomaszem Borowskim badał wpływu pola elektromagnetycznego na wybrane procesy inżynierii chemicznej oraz inżynierii bioprocesowej. Wyniki zaprezentował podczas międzynarodowych konferencji.

Kamila Weronika Splinter jest na drugim roku studiów magisterskich (kierunek technologia chemiczna, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT). Obecnie pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. Otrzymała swój pierwszy grant badawczy w ramach programu "Najlepsi z Najlepszych 4.0". Dzięki pozyskanym środkom Kamila Splinter rozwijała projekt naukowy i uczestniczyła w prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych. Otrzymała również wyróżnienie specjalne firmy DuPont w konkursie „Złoty Medal Chemii” na najlepsze prace inżynierskie/licencjackie z dziedziny chemii.

Konrad Walkowiak studiuje inżynierię materiałową na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT (2 rok, S2). Udziela się w kole naukowym „Polimat”. Zajął II miejsce w konkursie na najlepszy poster podczas konferencji naukowo-technicznej „Materiały węglowe i kompozyty polimerowe”. Jest współautorem artykułu w czasopiśmie „Journal of Materials Science impact factor 4.2” pt. „Structure, thermal and mechanical properties of copoly(ester amide)s based on 2,5-furandicarboxylic acid”.

Jakub Mikołaj Więckowski to student informatyki na Wydziale Informatyki ZUT. Jest beneficjentem programu stypendialnego LOTTO (Jubileuszowy Program Stypendialny na 65-lecie Totalizatora Sportowego) za osiągnięcia naukowe. Na swoim koncie ma m.in. 28 artykułów naukowych i rozdziałów monografii w międzynarodowych czasopismach naukowych. 

Wysokość stypendium wynosi 17 tys. zł. Laureaci otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. W roku akademickim 2021/2022 na stypendia minister przeznaczy ponad 7 mln zł.