Aktualności

Nowe przepisy dla pracowników ZUT o zakrywaniu ust i nosa na terenie uczelni 02.12.2020 09:45

Od soboty 28 listopada br. obowiązują nowe zasady dotyczące zakrywania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych. Ważna zmiana dot. zakładów pracy.


1 grudnia 2020 roku rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prof. Jacek Wróbel wydał nowe zarządzenie nr 198 zmieniające zarządzenie nr 82 dotyczące funkcjonowania uczelni w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Dokument dot. chodzenia w maseczkach oraz zasłanianiu ust i nosa w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba.

- Jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba nakłada się obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, ewentualnie przyłbicy.

- W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej osoby, w tym pracownicy, studenci i doktoranci, mogą być proszeni o zakładanie jednorazowych rękawiczek (przed każdym wejściem do budynku). Nakłada się obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, ewentualnie przyłbicy. Konieczne jest zapewnienie specjalnego kosza na zużyte środki ochrony osobistej.

- Stanowiska pracy powinny być zorganizowane tak, by zapewnić odległość minimum 1,5 m w każdym kierunku pomiędzy zajmującymi je pracownikami. Jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba nakłada się obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, ewentualnie przyłbicy. Świadczenie pracy zdalnej może być uzasadnione brakiem możliwości wypełnienia tego warunku.