Aktualności

Prezydent Szczecina nagrodził studentów i doktorantów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 05.06.2020 15:08

W sumie 300 tys. zł trafi do najlepszych studentów i doktorantów w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. Prezydent Piotr Krzystek wyróżnił 10 osób z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Stypendia naukowe otrzymali: Natalia Stankiewicz z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Katarzyna Wedler z Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Jakub Więckowski z Wydziału Informatyki.

Wśród najlepszych doktorantów znaleźli się: Paweł Adamski (WTiICh), Aleksandra Dembkowska (WIMiM), Jacek Kołek (WE), Paulina Sienkiewicz (WTiICh), Szymon Skibicki (WBiA), Martyna Aleksandra Trukawka (WTiICh) oraz Michał Zgrzebnicki (WTiICh).

W tegorocznej edycji programu, o przyznanie stypendium ubiegało się blisko 80 osób.  Łącznie złożono 76 wniosków z czego, 47 pochodziło od studentów, a 29 od doktorantów. Najwięcej aplikacji napłynęło od studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Zgodnie z decyzją Komisji Stypendialnej, wyróżniono łącznie 24 osoby – 12 studentów oraz 12 doktorantów.

Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wyniosła 10 000 zł brutto, a maksymalna wysokość stypendium dla doktoranta - 30 000 zł brutto. W dotychczasowych 18. edycjach programu stypendia otrzymało łącznie 240 stypendystów, w tym 118 studentów i 129 doktorantów.

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin to jeden z instrumentów realizacji polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobieganie odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych  i naukowców. Działanie ma również wspierać pracę naukową kształcących się studentów przygotowujących pracę dyplomową oraz doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską, legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi. Szczegółowe informacje na temat programu stypendialnego dostępne są na stronie   www.stypendia.szczecin.eu.

1 lipca br. (środa) ruszy nabór wniosków w konkursie o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, który potrwa do 31 lipca. Jego celem jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina.