Aktualności

Program Erasmus+ 18.12.2019 13:51

Program Erasmus+: czwarty nabór na praktyki zawodowe 2019/2020

Zapraszamy studentów ZUT do składania wniosków na wyjazdy na praktyki zawodowe programu Erasmus+ realizowane w roku 2019/2020 (min. 60 dni w okresie 16 marca – 15 września 2020).

Wyjazd można zrealizować jako praktykę studencką (obowiązkową lub nieobowiązkową) lub praktykę absolwencką.  
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów na praktykę przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje, zasady kwalifikacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (zakładka „Praktyka”)

Wnioski z potwierdzoną średnią ocen za ostatni ukończony semestr i podpisem Koordynatora Wydziałowego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15) w terminie do 27 lutego 2020. Potwierdzenie przyjęcia na praktykę należy przedstawić najpóźniej do 15 marca 2020.