Aktualności

VI Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików już w maju! Trwają zapisy 20.02.2021 11:07

VI Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików, odbędzie się w trybie online w dniach 10-14 maja 2021 r. Organizatorami wydarzenia są: Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Sympozjum dedykowane jest studentom, doktorantom, młodym pracownikom naukowym reprezentującym uczelnie i instytuty naukowe oraz wykonującym prace o tematyce związanej z naukami chemicznymi, fizycznymi, biologicznymi oraz pokrewnymi.

Osoby chcące wziąć udział w Seminarium proszone są o przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem w terminie do 21 marca 2021 r. na adres: ssmch2021@zut.edu.pl.

Każdy uczestnik sympozjum zaprezentuje wyniki swoich badań w formie 15 minutowej prezentacji, która zostanie umieszczona na platformie MSTeams. Prezentacje należy nadsyłać w postaci pliku wideo (format mp4), będącego nagraniem slajdów prezentacji z dołączoną narracją głosową (eksport z programu PowerPoint lub zgodnego). Prezentację należy wgrać do katalogu przydzielonego w trakcie rejestracji.

Termin nadsyłania prezentacji upływa 30 kwietnia 2021 r.

Nadesłane prace zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych (numer ISBN), a osoby chętne będą mogły szerzej przedstawić wyniki swoich badań w formie rozdziału w monografii.

Koszt udziału w sympozjum wynosi 100 zł (w opłacie znajdują się koszty materiałów konferencyjnych). Opłata za publikację, w formie rozdziału w monografii, wynosi 250 zł i wnoszona będzie po zaakceptowaniu jej do publikacji.

Szczegółowe informacje na stronie: VI Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików.