Aktualności

Wielka Sesja Posterowa 11.05.2022 08:16

Zapraszamy na WIELKĄ SESJĘ POSTEROWĄ, która odbędzie się 24-26.06.2022  za pośrednictwem INTERNETU w ramach X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców nt. DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW

Rekrutacja do 27.05.2022.

  • dyskusja On-Line,
  • nawet trzy postery,
  • przedstawienie dokonań naukowych doktorantów, zagadnień naukowych, wyników badań z różnych dziedzin w formie posteru za pośrednictwem Internetu,
  • przedstawienie projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk,
  •  wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi),
  • niski koszt.

Więcej informacji na stronie doktorant.com.pl.