Aktualności

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki serdecznie zaprasza na wykład 28.10.2019 09:42

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki serdecznie zaprasza na wykład prof. dr hab. inż. Albert J. Baars z City University of Applied Sciences Bremen (Hochschule Bremen) pt. „Biomimetics Introduction and applications from fluid mechanics”, który odbędzie się:

  • 4 listopada 2019 r o godz. 10.15 w sali audytoryjnej nr 23 w budynku Katedry Technologii Energetycznych (Katedry Techniki Cieplnej) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. (al. Piastów 19)
    oraz
  • 5 listopada 2019 r. o godzinie 10.15 w sali senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (al. Piastów 19)

Orientacyjny czas  trwania wykładu około 1,5h.

Pan Profesor Albert Baars ukończył studia na Uniwersytecie w Essen w roku 1997. Następnie kontynuował swoją karierę naukową  uzyskując kolejno doktorat na Uniwersytecie Technicznym w Monachium (2002) i habilitację na Uniwersytecie w Erlangen-Nuremberg (2008).

Jego zainteresowania naukowe były i są związanie mechaniką płynów. Profesor stosując technikę CFD (Computational Fluid Dynamics) wyprowadza informacje o strukturach przepływu zaobserwowanych w przyrodzie do zastosowań praktycznych. Obecnie Pan Profesor Albert Baars jest zatrudniony w Katedrze Mechaniki Płynów w Szkole Wyższej w Bremie (City University of Applied Sciences). W roku 2006 uzyskał nagrodę Fundacji Dr Nienabera.
Serdecznie zapraszamy!!!