Aktualności

Wyniki VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych 13.12.2021 09:20

W dniach 09-11 grudnia 2021 roku w Szczecinie odbyła się VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XIII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.


Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. 

W skład komitetu honorowego Sesji wchodzili: JM Rektor ZUT w Szczecinie  dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Prorektor ds. studenckich ZUT dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT,  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego mgr Olgierd Geblewicz, a także Rektorzy US  prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor PUM  prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, Rektor PK  dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Rektor AMS  dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. AMS i Rektor AS  dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS. 

Na tegoroczną sesję zgłosiło się 169 studenckich kół naukowych. Łącznie nadesłano 238 streszczeń. W sumie w Sesji udział wzięli studenci z 47 polskich uczelni. Łączna liczba uczestników Sesji to 629 osoby. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe sesja została podzielona na siedem bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok biomedyczny, blok chemiczny, ekonomiczno-prawny, roślinno-przyrodniczy, techniczny oraz zwierzęcy, które były dodatkowo podzielone na część referatową i posterową.  

Prezentowane przez studentów prace były oceniane przez Komisje Konkursowe.
W składzie każdej z komisji znajdowało się co najmniej trzech jurorów, którzy byli pracownikami ZUT w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.  

Partnerami Sesji byli Santader Universitades, Calbud, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Narodowy Bank Polski i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie. Nagrody dla najlepszych studentów poza wkładem własnym ZUT, zostały ufundowane przez naszych partnerów. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystego zakończenia Sesji w dniu 11.12.2021 roku. 

Zobacz wyniki VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych. wyniki sesji dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  436 KB).

 

dr Dawid Dawidowicz 

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego