Aktualności

XIX Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. "Nauka Młodych 2020 r. - działania badawcze" 05.03.2020 14:05

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zaprasza na XIX Konferencję Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. "Nauka Młodych 2020 r. - działania badawcze", która odbędzie się 14 września 2020 r. w Siedlcach.

Konferencja prowadzona będzie w sekcjach tematycznych:

  • nauk humanistycznych,
  • nauk inżynieryjno-technicznych,
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • nauk rolniczych
  • nauk społecznych,
  • nauk ścisłych i przyrodniczych,
  • nauk teologicznych,
  • sztuki.

Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających ww. wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

W trakcie konferencji przewidziany jest konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Szczegółowe informacje o konferencji.