Aktualności

ZUT wybrał rektora 29.05.2020 13:13

29 maja br. (piątek) Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wybrało rektora na kadencję 2020-2024. Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT po raz drugi pokieruje szczecińską uczelnią.

 

O stanowisko rektora ZUT-u ubiegało się dwóch kandydatów: dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki) oraz obecny rektor dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa). W głosowaniu brali udział przedstawiciele społeczności akademickiej (Uczelniane Kolegium Elektorów), w którego skład wchodzili nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji oraz doktoranci i studenci ZUT-u.

Głosowanie rozpoczęło się punktualnie o godz. 9.00 na Wydziale Elektrycznym w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego przy ul. 26 Kwietnia 10. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wybory zostały przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz według zaleceń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Elektorzy byli podzieleni na 10 grup (każda po 10 osób). Głosy oddawali w odstępie czasowym. Każdy z nich został zaopatrzony w maseczkę oraz rękawiczki.

W głosowaniu wzięło udział 95 osób ze 100 uprawnionych. O tym, że rektor pokieruje uczelnią przez najbliższe cztery lata musiała orzec zdecydowana większość elektorów. 61 osób swoje głosy oddało na prof. Jacka Wróbla, natomiast 34 osoby zagłosowały na prof. Witolda Biedunkiewicza.

ZUT będzie regionalnym inkubatorem myśli technologicznej i czołowym centrum nowych technologii w Polsce, które będzie służyło całemu społeczeństwu – zapowiedział dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT.

Plany rektora na najbliższe cztery lata związane są w dużej mierze z inwestycjami m.in.: utworzenie Campusu ICT (technologii teleinformatycznych) oraz budowa Akademickiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ul. Tenisowej. Prof. Jacek Wróbel planuje również poprawę wskaźników rekrutacyjnych, zmniejszenie liczby kierunków studiów z 45 do 32 i dostosowanie ich do zapotrzebowania rynku pracy oraz przygotowanie na wybranych wydziałach szkoleń i kursów dla studentów, po których uzyskiwaliby dodatkowe umiejętności i uprawnienia zawodowe potwierdzone certyfikatem, dyplomem, czy zaświadczeniem honorowanym przez podmioty gospodarcze.

Więcej informacji na temat założeń programowych prof. Jacka Wrobla znajduje się na stronie jacekwrobel.zut.edu.pl.

Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT specjalizuje się w fizjologii roślin, ekofizjologii i ekologii, oraz biochemii roślin i gleb. Jego dorobek naukowy to ponad 140 opublikowanych prac, w tym 80 prac oryginalnych (ok. 25 z listy filadelfijskiej). Prof. Jacek Wróbel brał udział w 5 krajowych projektach badawczych i kierował 8 projektami w ramach badań własnych. Jest współautorem 4 skryptów dydaktycznych oraz promotorem ok. 60 prac dyplomowych na kierunkach ochrona środowiska, ogrodnictwo, biotechnologia oraz rolnictwo.


Gratulujemy!