Regulamin Szkoły Doktorskiej

Uchwała nr 71 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulamin Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Uchwała nr 32 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulamin Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

 

Uchwała nr 80 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca  2019 r. zmieniająca uchwała nr 32 Senatu ZUT z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulamin Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie