Informacje bieżące

Baltic University Programme: zaproszenie na sympozjum "The Role of Universities and Research for Sustainable Regional Development" 23.02.2024 09:30

Baltic University Programme zaprasza na międzynarodowe sympozjum „The Role of Universities and Research for Sustainable Regional Development” organizowane w dniach 21-23 kwietnia 2024 w Politechnice Białostockiej.

Celem wydarzenia jest dyskusja nt. zmian i aktualnych wyzwań stojących przed regionem Morza Bałtyckiego oraz sposobów, w jaki sposób uczelnie mogą wyposażać absolwentów w kompetencje pozwalające sprostać tym wyzwaniom oraz uczestniczyć w budowaniu „odpornej” społeczności.

BUP pokrywa koszty zakwaterowania (2 noclegi) oraz wyżywienia w trakcie wydarzenia.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia 2024 BUP International Scientific Symposium – SAVE THE DATE – International Relations Offices (pb.edu.pl).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres Pani Anieli Staszewskiej a.staszewska@pb.edu.pl.