Informacje bieżące

Grono rektorskie na kadencję 2020-2024. Zmiana na stanowisku prorektora ds. kształcenia 15.07.2020 09:44

14 lipca br. Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poinformował w specjalnie wydanym komunikacie o powołaniu osób do pełnienia funkcji prorektora na kadencję 2020-2024. Dr inż. Piotr Piela został nowym prorektorem ds. kształcenia. Na stanowisku zastąpi dr hab. Bożenę Śmiałkowską, prof. ZUT.

 

Dr inż. Piotr Piela zawodowo związany jest z Wydziałem Informatyki ZUT. Główne obszary jego działalności naukowej i dydaktycznej obejmują metody modelowania i identyfikacji wielowymiarowych obiektów dynamicznych, sposoby redukcji wymiarowości opracowanych modeli jak również metody integracji danych pomiarowych uzyskanych z różnych źródeł.

W latach 2012-2020 dr inż. Piotr Piela pełnił funkcje prodziekana ds. studenckich na Wydziale Informatyki ZUT, a od 2016 – pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia, przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. Dr inż. Piela jest również członkiem Rady ds. Kształcenia w ZUT.

W składzie grona rektorskiego na kadencję 2020-2024 pana Rektora wspierać będą także:

- prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski (Wydział Technologii Inżynierii Chemicznej ZUT), który pełnić będzie funkcję prorektora ds. nauki,

- dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT (Wydział Elektryczny ZUT), prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni,

- oraz dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT), prorektor ds. studenckich.

Kadencja nowych władz uczelni rozpocznie się 1 września br.

 

Na zdjęciu dr inż. Piotr Piela