Informacje bieżące

III Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików 09.05.2018 11:18

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Amanda Grylewicz zdobyła nagrodę w konkursie na najlepszy poster podczas III Szczecińskiego Sympozjum Młodych Chemików.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Doktorantka zaprezentowała pracę pt. „Wpływ dodatku nanocząstek haloizytu na właściwości ultrafiltracyjnej membrany z polieterosulfonu”.

Mgr inż. Amanda Grylewicz realizuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Sylwii Mozia w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Badania zostały wykonane w ramach grantu nr 2016/21/B/ST8/00317 (2017-2020) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.