Informacje bieżące

Informacja Kancelarii Głównej 17.11.2021 09:11

Kancelaria Główna informuje o wydanym przez JM Rektora piśmie okólnym nr 11 z dnia 16 listopada 2021 r., w którym to zobowiązuje się wszystkie jednostki uczelni do podawania w korespondencji zewnętrznej podstawowego adresu uczelni, tj. al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

Tekst pisma okólnego (format:  docx, rozmiar:  17,10 KB).