Informacje bieżące

Informacja o nagrodach Rektora 01.03.2021 15:23

Dział Nauki informuje, iż tak jak w latach poprzednich, JM Rektor będzie przyznawał nauczycielom akademickim nagrody za osiągnięcia:

  • naukowe i  dydaktyczne uzyskane w 2020 roku;
  • organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2020/2021;
  • za całokształt dorobku.

W związku z powyższym, prosimy o przygotowanie wniosków zgodnie z Zarządzeniem nr 39  Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Przypominamy o poprawności wypełniania wniosków o nagrody i stosowanie się do zasad regulaminu.

Przygotowane wnioski o przyznanie nagród, wygenerowane za pomocą systemu panel.zut.edu.pl – moduł - Wnioski - aktywność , nagrody - nauczyciele akademiccy składają w Dziale Nauki (budynek rektoratu, pok. 205A) za pośrednictwem kierownika swojej jednostki organizacyjnej,  w terminie do dnia 31 marca 2021 roku (wnioski za osiągnięcia organizacyjne w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku). W uzasadnionych przypadkach termin złożenia może ulec przedłużeniu (przed wcześniejszym skontaktowaniem się z Działem Nauki).

Udostępnienie modułu Wnioski – aktywność, nagrody nastąpi  najpóźniej 12 marca 2021.