Informacje bieżące

Informacje dotyczące osób skierowanych na izolację/kwarantannę. 21.09.2020 13:28

Zgodnie z § 19 Regulaminu pracy ZUT, pracownik ma obowiązek uprzedzić bezpośredniego przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeśli przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

W związku z powyższym Dział Kadr informuje:

  • Osoba, u której potwierdzono dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 jest kierowana na izolację domową. Usprawiedliwieniem nieobecności w pracy jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA
  • Osoba, która miała kontakt z osobą zarażoną, otrzymuje zawiadomienie z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie o objęciu kwarantanną mailem lub pocztą po zakończeniu kwarantanny. Zawiadomienie przedstawia pracodawcy celem usprawiedliwienia nieobecności.
  • Osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca z osobą, która miała kontakt z osobą zarażoną, skierowana na kwarantannę jako członek rodziny nie otrzymuje na piśmie zawiadomienia o kwarantannie . Usprawiedliwieniem nieobecności będzie złożenie stosownego oświadczenia przez pracownika o okresie kwarantanny. Wzór oświadczenia do pobrania.