Informacje bieżące

Informatyka i architektura wysoko. Znamy pierwsze wyniki rekrutacji na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 18.08.2020 14:43

Informatyka, architektura, kynologia, ekonomia, budownictwo, logistyka, architektura krajobrazu – te kierunki studiów cieszyły się największym zainteresowanie wśród kandydatów na studia na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Tegoroczna rekrutacja, mimo pandemii COVID-19 przebiegła bez większych zakłóceń.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 przygotował dla przyszłych studentów 2559 miejsc. W pierwszej turze naboru odnotowano ponad 4 tys. rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji.

Na liście zakwalifikowanych do przyjęcia znalazło się 1898 kandydatów na kierunki studiów prowadzone w języku polskim oraz 48 kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim (economics, chemical engineering).

Najwięcej, bo aż 370 osób, zostało przyjętych na informatykę. Tu też utworzono listę rezerwową, na której usytuowało się 96 osób. Kolejnym obleganym kierunkiem na ZUT była architektura. Bardzo dobry wynik osiągnęła również kynologia, gdzie do przyjęcia zakwalifikowano 87 osób. Wszystkie listy pozytywnie zaopiniowanych osób do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia znajdują się na stronie zut.edu.pl w zakładce „Dla Kandydata”.  

Dla porównania, w roku akademickim 2019/2020 ogólna liczba przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia wyniosła 1560 osób. ZUT uruchomił wtedy 42 kierunki studiów, na których łącznie na wszystkich latach studiowało 7546 osób.

Pierwszy etap rekrutacji na ZUT rozpoczął się 18 maja br. Do 16 sierpnia, do północy, można było dokonać opłaty rekrutacyjnej. Od 19 do 28 sierpnia br. kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku studiów zgodnie z ustalonym terminem rekrutacji. Drugiego września ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych na studia oraz listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych. Oficjalne wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi 8 września br.

Do 2 września br. ZUT poda drugi termin rekrutacji dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów.

Wszystkie informacje o kierunkach studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie można znaleźć na stronie 1cel.zut.edu.pl. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzona jest poprzez Internetowy System Rekrutacji - rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx.

 

Na zdjęciu studenci informatyki