Informacje bieżące

Izba Administracji Skarbowej i ZUT będą współpracować. Podpisano w tej sprawie list intencyjny 19.03.2021 11:33

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie zamierzają prowadzić współpracę partnerską w zakresie projektu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

 

Współpraca ułatwi im opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami spektroskopowymi i genetyki molekularnej, spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej.

List intencyjny w sprawie współpracy naukowo-przemysłowej podpisano w piątek 19 marca 2021 r. Sygnowali go ze strony uczelni: prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz ze strony Izby Administracji Skarbowej: Jarosław Grzelak, dyrektor IAS w Szczecinie.

Na przestrzeni ostatnich lat współpracowaliśmy już z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie w ramach realizacji innych projektów badawczych w zakresie weryfikacji tożsamości produktów rybnych. Zdobyte w trakcie ich trwania doświadczenia, jednoznacznie wskazują na profesjonalizm oraz wysoki poziom kwalifikacji naukowców z ZUT-u – powiedział Jarosław Grzelak, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

W dokumencie zostały określone zasady wzajemnej współpracy. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie zobowiązuje się do przekazania uczelni danych w zakresie analizy rynku ryb i owoców morza oraz produktów przetworzonych, z uwzględnieniem przepisów prawa w zakresie udostępniania danych osobowych oraz ochrony tajemnicy celnej i skarbowej.

Określenie zasad współpracy z instytucją, która zajmuje się nie tylko kontrolą zafałszowań deklaracji celnych, ale również jest ukierunkowana na wykrywanie przemytu gatunków objętych ochroną prawną (CITES),  daje możliwość przejścia od badań naukowych do utylitarnego wykorzystania narzędzia szybkiej identyfikacji wybranych gatunków ryb i owoców morza przez służby kontroli RP.

Naszym celem jest opracowanie użytecznej i szybko weryfikującej bazy danych opartej o wyniki badań molekularnych oraz spektrometrycznych, dzięki której możliwa będzie szybka weryfikacja tożsamości przetworzonych produktów rybołówstwa, co z kolei ograniczy liczbę przypadków nieuczciwych praktyk związanych z zafałszowaniami żywności - mówi prof. Jolanta Kiełpińska, z Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury ZUT.

 Na zdjęciu dyrektor Izby Sakrbowej i rektor ZUT