Informacje bieżące

Nabór wniosków w ramach programu „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia” 30.09.2020 12:35

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza uczelnie do składania wniosków w ramach Programu „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”, która jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie w zakresie tworzenia intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, możliwych do realizacji formie zdalnej.

Intensywny międzynarodowy program kształcenia to krótka (od 30 do 150 godzin dydaktycznych) forma kształcenia przeznaczona dla studentów lub doktorantów z zagranicy realizowana w formule, np.: szkoły letniej lub zimowej, kursów specjalistycznych, szkoleń czy wizyt studyjnych lub zaangażowania profesorów z zagranicy.  

Nabór wniosków w I edycji programu będzie prowadzony do 15 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.