Informacje bieżące

NAWA: nabór do Programu wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej 2021/2022 14.10.2020 10:01

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza studentów i naukowców do składania indywidualnych wniosków do Programu wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej w roku 2021/2022.

Celem programu jest m.in. nawiązanie i pogłębienie już nawiązanej współpracy akademickiej, odbycie stażu lub studiów częściowych – szczegóły oferty uzależnione są od kraju przyjmującego.

Szczegółowe informacje na temat oferty dla poszczególnych krajów, przygotowania wniosku oraz regulamin naboru dostępne są na stronie NAWA.

Elektroniczny nabór wniosków potrwa do 18 grudnia 2020 r., godz. 15:00 czasu polskiego, chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę.