Informacje bieżące

Nowe wydziały na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 01.09.2020 10:51

Od 1 września 2020 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie funkcjonują dwa nowe wydziały. Wydział Budownictwa i Architektury został przekształcony w Wydział Architektury oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał 25 maja br. Senat ZUT.

 

9 czerwca 2020 roku ukazało się zarządzenie rektora ZUT w sprawie przekształcenia Wydziału Budownictwa i Architektury. Zgodnie z jego treścią, 1 września 2020 roku Wydział Budownictwa i Architektury przekształca się w Wydział Architektury oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Liczba uniwersyteckich wydziałów wzrosła do 11.