Informacje bieżące

Otwarte publikowanie - kursy 18.11.2020 09:33

Informujemy, że na uczelnianej platformie edukacyjnej Moodle dostępne są kursy opracowane przez Bibliotekę Główną dotyczące otwartego publikowania
  • Polityka otwartego dostępu do publikacji wg NCN
  • Otwarte Dane Badawcze - plan zarządzania danymi

Kursy znajdują się w kategorii Biblioteka Główna.

Wszelkie pytania związane z zagadnieniami otwartego publikowania należy kierować do dr inż. Marty Piątek-Hnat: marta.piatek@zut.edu.pl