Informacje bieżące

Prof. Wiesław Skrzypczak powołany przez ministra do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 11.12.2019 10:22

Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczył powołania członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nominację na członka Komisji otrzymał prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak, pracownik Katedry Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT.

Głównym celem działań PKA jest dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej
i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości.

Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

W obecnie obowiązującej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rola Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozostaje absolutnie kluczowa. PKA jest bowiem podstawowym gwarantem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Trzeba jednak pamiętać, że takie, niezwykle silne ukształtowanie pozycji tej instytucji, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Decyzje podejmowane przez PKA wpływając istotnie na funkcjonowanie każdej uczelni w Polsce, w dużym stopniu kształtują również funkcjonowanie całego systemu szkolnictwa wyższego. Chciałbym aby nowi członkowie PKA pamiętali o tym przez cały czas pełnienia swojej funkcji – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin.  

W skład PKA VI kadencji na lata 2020-2023 weszło 86 osób. Jej członkowie zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Kadencja PKA rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku i potrwa 4 lata.