Informacje bieżące

Program Erasmus+ 18.12.2019 13:47

Program Erasmus+: trzeci otwarty nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe w roku 2019/2020

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w roku 2019/2020 (trzeci nabór otwarty).
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje, zasady kwalifikacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (sekcja Wyjazdy szkoleniowe).
Wnioski należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r.

Program Erasmus+: trzeci nabór na wyjazdy dydaktyczne w roku 2019/2020

Zapraszamy nauczycieli akademickich do składania wniosków w ramach trzeciego na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+  (wymiana z krajami uczestniczącymi w programie KA103) realizowane w roku 2019/2020.
Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie 1 marca - czerwiec/lipiec 2020 (zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej).
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje, zasady kwalifikacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (sekcja Wyjazdy dydaktyczne).
Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r.