Informacje bieżące

Przypomnienie o Pracowniczych Planach Kapitałowych - PPK 23.03.2021 11:42

Dział Kadr informuje o zbliżającym się terminie podpisania umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Uczestnikami PPK automatycznie stają się Pracownicy zatrudnieni w ZUT, którzy na dzień 1 stycznia 2021 r. nie ukończyły 55 roku życia, o ile nie złożą rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast Pracownicy, którzy na 01.01.2021 r. mają ukończony 55 rok życia, a nie ukończyły 70 lat, do PPK mogą przystąpić na zasadzie dobrowolności, o ile złożą wniosek o uczestnictwo w PPK.

Powyższe zasady reguluje Pismo okólne nr 1 Rektora ZUT w szczecinie z dnia 11 lutego 2021 r.

 

Link do pisma (dokument dostępny tylko w Uczelnianej Sieci Komputerowej)