Informacje bieżące

Ranking „Perspektyw”: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie pierwszy za innowacyjność 12.06.2019 11:42

Na 31. miejscu uplasował się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w XX Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Wśród uczelni niepublicznych po raz 20. wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Opublikowane po raz 20. zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Obejmuje ono cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

Pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich zajął Uniwersytet Warszawski, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym. Na drugiej pozycji uplasował się Uniwersytet Jagielloński (99,2 proc.), a na trzeciej Politechnika Warszawska (80,1 proc.).  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uplasował się na 31. pozycji,  uzyskując 49.2 proc. we wskaźniku procentowym. W roku 2018 ZUT w Szczecinie był na 40. miejscu.

Wśród uczelni technicznych ZUT w Szczecinie znalazł się na 8. pozycji. Za innowacyjność uczelnia otrzymała miejsce pierwsze, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym.

Pełne wyniki są dostępne na stronie Perspektyw.