Informacje bieżące

Raport Roczny 2019 Urzędu Patentowego RP: ZUT po raz drugi liderem 29.09.2020 11:12

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zajął pierwsze miejsce w zestawieniu podmiotów krajowych i zagranicznych, którym udzielono największą liczbę patentów na wynalazki w 2019 roku. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Lubelska (118 decyzji), natomiast Politechnika Łódzka (101 decyzji) zajęła miejsce trzecie na 17 polskich szkół wyższych ujętych w dorocznym raporcie Urzędu Patentowego RP.

 

47 proc. podmiotów zgłaszających to szkoły wyższe i inne placówki naukowe. W całym województwie zachodniopomorskim wszystkim podmiotom przyznano 128 patentów, z czego 121 decyzji o udzieleniu patentu na rozwiązania techniczne otrzymał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Dla porównania, w ubiegłym roku takich decyzji ZUT otrzymał 118 utrzymując tym samym pozycję lidera zestawienia, co zostało docenione przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W opublikowanym w lipcu br. 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 uczelnia zajęła drugie miejsce w kategorii „Innowacyjność”.

Patenty uzyskane w ubiegłym roku przez ZUT, których autorami są pracownicy naukowi uniwersytetu dotyczyły m.in. sposobów wytwarzania i modyfikowania różnych materiałów (np. taśm, katalizatorów, folii), konstrukcji mechanicznych w tym mieszadeł do procesów chemicznych, głowic do formowania betonu oraz metod badania materiałów.

 

Na zdjęciu naukowiec