Informacje bieżące

Rektor i Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zawiadamiają, że w dniu 07 grudnia 2020 roku, o godzinie 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zdzisława Stefana Kochanowicza 08.12.2020 00:00

Tytuł rozprawy: „Czynniki zrównoważonego rozwoju regionów na przykładzie województwa mazowieckiego i podlaskiego”

Promotor:

  • dr hab. inż. Piotr Bórawski, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Promotor pomocniczy: dr inż. Ireneusz Żuchowski, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Recenzenci:

  • prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • prof. zw. dr hab. Krzysztof Firlej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych )Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) obrona odbędzie się w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci udziału drogą e-mailową na adres: senat@zut.edu.pl, do dnia 03 grudnia 2020 r. do godziny 12.00.

Z pracą doktorską można zapoznać się na Wydziale Ekonomicznym ZUT, przy ul. Żołnierskiej 47, w Szczecinie.

UWAGA: W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co-V-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualne wizyty na wydziale, po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia ( nr tel.: 91 449-69-50) na dzień przed planowaną wizytą.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie.