Informacje bieżące

Studenci ZUT ze stypendiami ministra nauki 05.03.2021 08:28

Pięciu studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne na rok akademicki 2020/2021. Wysokość stypendium wynosi 17 tysięcy złotych.

 

W tym roku o stypendia starało się blisko 900 studentów. Ich wnioski oceniał zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Ostatecznie stypendia przyznano 362 osobom, które uzyskały co najmniej 10 punktów. Wśród laureatów znalazło się pięciu studentów Wydziału Informatyki.

JAKUB WIĘCKOWSKI
Wydział Informatyki ZUT
Mieszka w Szczecinie, a na ZUT studiuje informatykę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia (magisterskie). Należy do koła naukowego Machine Learning Group. Jest laureatem stypendium Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów 2020 oraz współautorem dziewięciu monografii naukowych. Swoją przyszłość zawodową i naukową wiąże z rozwojem w kierunku wykorzystania metod uczenia maszynowego w web developmencie oraz sporcie.

ANDRII SHEKHOVSTOV
Wydział Informatyki ZUT
Pochodzi z Ukrainy. Na ZUT studiuje informatykę na pierwszym roku studiów magisterskich. Jest członkiem koła Machine Learning Group (SKN MLG). Na swoim koncie ma siedem publikacji oraz dwa udziały w projektach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia zamierza kontynuować karierę naukową w Szkole Doktorskiej ZUT.

BARTŁOMIEJ KIZIELEWICZ
Wydział Informatyki ZUT

Pochodzi z Wielkopolski. Na naszej uczelni studiuje informatykę (drugi rok, drugi stopień).
Jest członkiem koła naukowego Machine Learning Group. Na swoim koncie ma udział w dwóch projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz jedenaście publikacji. Po skończeniu studiów magisterskich Bartłomiej zamierza kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej ZUT.

KAROL JAN URBANIAK
Wydział Informatyki ZUT
Pochodzi ze Szczecina i jest na drugim roku informatyki (studia magisterskie). Prezes koła naukowego „Machine Learning Group”. Stypendium ministra otrzymał m.in. za udział w konferencjach krajowych, monografie naukowe, udział w projektach badawczych. Karol w przyszłości chciałby podjąć pracę w firmie informatycznej.

Interesuję się prężnie rozwijającym e-sportem, chciałbym w jakimś stopniu powiązać życie zawodowe ze swoją pasją. Ponadto planuję kontynuować działalność naukową i dalej pisać artykuły naukowe – powiedział Karol Urbaniak.

PATRYK PIOTR PAZURA
Wydział Informatyki ZUT
Urodził się i wychował w Kołobrzegu. Studiuje informatykę na drugim roku studiów magisterskich. Stypendium ministerialne otrzymał m.in. za współautorstwo 11 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach oraz na międzynarodowych konferencjach.

Chciałbym dalej realizować badania związane z rozprzestrzenianiem się informacji oraz zjawiskami występującymi w sieciach społecznych – powiedział Patryk Pazura.

 Na zdjęciu stypendyści