Informacje bieżące

Szkolenia kompetencyjne dla nauczycieli akademickich ZUT 01.10.2021 11:35

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich ZUT do zapoznania się z listą najbliższych szkoleń realizowanych w ramach projektu ZUT 2.0 Nowoczesny Zintegorowany Uniwersytet.

W październiku nauczyciele akademiccy ZUT będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w następujących obszarach:

Chęć udziału w szkoleniu wraz z podpisanym Oświadczeniem uczestnika projektu (format:  pdf, rozmiar:  196 KB) należy zgłaszać na adres Wojciech.Jedrzejewski@zut.edu.pl.

Szczegółowy harmonogram wsparcia w ramach projektu ZUT 2.0 Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.