Informacje bieżące

Szkolenia z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowych, tworzenia prezentacji i materiałów dostępnych cyfrowo oraz redagowania dostępnych stron internetowych 07.09.2020 11:58

Korektor dostępnych cyfrowo dokumentów - mgr inż. Marta Buśko - zaprasza wszystkich pracowników ZUT do udziału w szkoleniach z zakresu dostępności dokumentów cyfrowych umieszczanych na stronach ZUT (także do pracy zdalnej dla studentów tj. prezentacji i materiałów do zajęć).

W związku z koniecznością zapewniania dostępności cyfrowej na stronach naszej uczelni oraz zapewnienia równego i sprawiedliwego dostępu do materiałów dla studentów, wszystkie dokumenty publikowane na stronach naszej Uczelni powinny spełniać wymogi dostępności cyfrowej zgodnie z WCAG 2.1 (ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Wprowadzenie tych wytycznych ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup osób o szczególnych potrzebach jak m .in. osoby niewidome, niesłyszące, o osłabionej percepcji (daltoniści, dyslektycy).

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać mgr inż. Marta Buśko na adres marta.busko@zut.edu.pl w treści maila wpisując wybrany termin szkolenia:

 1. Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo:

  1. 10 września
  2. 11 września
  3. 17 września
  4. 18 września

 2. Tworzenie prezentacji i materiałów do zajęć dostępnych cyfrowo:

  1. 14 września
  2. 15 września

Planowane godziny szkolenia 10:00-14:00. Szkolenie zostanie przeprowadzone poprzez platformę MS Teams. Każdy uczestnik zostanie przypisany do odpowiedniej grupy zgodnie z wybranym terminem i tematem szkolenia. W przypadku gdy żaden z terminów nie jest dogodny, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym terminie.

Ponadto pełnomocnik Rektora ds. dostępności cyfrowej  - mgr inż. Anna Czekalska e-mail: anna.czekalska@zut.edu.pl - zaprasza pracowników ZUT na szkolenie:

 1. Redagowanie dostępnych stron internetowych:

  • 15 września godzina 10.00 - szkolenie zostanie przeprowadzone poprzez platformę MS Teams.