Informacje bieżące

Szkolenie dla kadry zarządzającej 03.01.2020 12:30

Bauhaus Universitat Berlin zaprasza na szkolenie dla kadry zarządzającej "Current leadership challenges in university administration" organizowane w terminie 10 - 13 czerwca 2020.

Grupa docelowa: kadra zarządzająca i kierownicy pionów / działów administracyjnych działających w obszarach m.in. communications and marketing, institutional development, human resources, language centre.
Informacje i formularz zgłoszeniowy organizatora dostępne na stronie.
Kompletne wnioski szkoleniowe (wniosek oraz program przygotowane zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl) należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej do 24 stycznia 2020.