Informacje bieżące

Szkolenie dla pracowników ZUT 11.12.2019 13:41

Zapraszamy pracowników na spotkanie z przedstawicielem Policji na temat zagrożeń środkami psychoaktywnymi wśród studentów - aspekty prawne. 
Spotkanie odbędzie się  w piątek 13.12.2019 r. o godzinie 10.15 na Wydz. Informatyki ul. Żołnierska 52 w sali 227\WI2.
Uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.